Sinds januari 1997 ondersteunt Stichting Het Gespuis jongerenorganisaties die zich richten op politieke, culturele of maatschappelijke thema’s. Stichting Het Gespuis doet dat door deze organisaties ruimte te bieden voor het organiseren van activiteiten. In de stichting staat het beheer van het Gespuis-pand, Spuistraat 47A te Amsterdam, dus centraal. In dat gebouw zijn verschillende kantoren en zalen die door de aangesloten organisaties gebruikt kunnen worden voor het beleggen van vergaderingen, het houden van bijeenkomsten, of het verrichten van kantooractiviteiten.

 

DOELSTELLINGEN VAN HET GESPUIS

Stichting Het Gespuis heeft formeel tot doel om financiële middelen te verzorgen waarmee het pand aan de Spuistraat ter beschikking kan worden gesteld aan jongerenorganisaties. Hierdoor hebben de jongeren die via hun organisatie gebruik maken van Het Gespuis de kans om bestuurlijke ervaring op te doen en komen zij in contact met jongeren van andere organisaties.

Recent is de Stichting haar taak breder gaan opvatten en zoeken we verdere meerwaarde op van ‘het gezamenlijk onderkomen en netwerk’ die Het Gespuis biedt. Concreet stimuleren we de organisatie van gezamenlijke activiteiten zoals workshops, lezingen en discussieavonden.

 

HET PAND

Twee centrale zalen, zes kantoorruimtes (waarvan vier beschikbaar voor gedeeld gebruik), twee bergingen en een keuken – dat is wat het Gespuis-pand te bieden heeft. De twee centrale zalen bieden ruimte aan 50 (Barzaal) en 25 (Bovenzaal) bezoekers. De kantoren zijn geschikt voor vergaderingen van 5 tot 15 mensen en/of als werkplek. Dankzij de keuken en de bergingen is er grote flexibiliteit wat betreft de activiteiten die worden georganiseerd. En uiteraard is er draadloos internet in het hele pand.

 

DE ORGANISATIE

Stichting Het Gespuis wordt bestuurd door vrijwilligers die voortkomen uit de organisaties die gebruik maken van Het Gespuis. Twee besturen beheren Het Gespuis: het officiële Stichtingsbestuur, dat de financiën afwikkelt en voor de hoofdlijnen zorgt, en het Pandbestuur, dat zorgt voor de dagelijkse beslommeringen in het gebouw.

De lidorganisaties vertegenwoordigen zich in de Pandvergadering. Deze komt viermaal per jaar bijeen om lopende zaken te bespreken. Het Pandbestuur functioneert als dagelijks bestuur dat qua samenstelling put uit de leden van de Pandvergadering.

De besturen functioneren al vanaf het begin zonder dat daar ondersteuning van betaalde krachten bij nodig is. De kosten bestaan slechts uit de huur en het onderhoud van het pand. Daardoor biedt Het Gespuis precies dat waar jongerenorganisaties vaak verlegen om zitten – geschikt, kosteloos onderdak voor middelgrote groepen op allerlei tijdstippen van de dag.

Het Stichtingsbestuur bestaat uit Jurriaan de Weert (voorzitter), Marius Nijenhuis (secretaris) en Jimme Schuit (penningmeester).

Het Pandbestuur bestaat uit Luc de Groen, Miel Kersting en Marike Breed.