<< Terug naar overzicht van Lidorganisaties

Lidorganisatie: International Business Clinic

Welkom bij de International Business Clinic. Wij leveren pro bono bedrijfsadvies aan ondernemers. De stichting richt zich in het bijzonder op groepen die meer gebaat zijn bij advies en ondersteuning. De volgende groepen vallen hier onder meer onder: studenten, starters, zzp’ers, ouderen, allochtonen, mensen met een arbeidsbeperking en andere hulpbehoevende ondernemers.

Door externe omstandigheden of interne motivatie nemen steeds meer mensen de beslissing om de weg van het ondernemerschap in te slaan. Op deze weg liggen vele kansen, obstakels en beproevingen in het verschiet. Het is een wezenlijk andere uitdaging dan in dienst zijn bij een werkgever. Het geeft mensen de mogelijkheid uitdrukking te geven aan een wezenlijker aspect van henzelf. Het stelt ze in staat om te werken volgens hun eigen visie.

De International Business Clinic heeft zich ten doel gesteld om de ondernemer bij te staan in nagenoeg alle aspecten van het runnen van een bedrijf. Bij ons zijn er uitstekende universitaire studenten werkzaam die vanuit verschillende invalshoeken een probleem kunnen benaderen. Zij hebben een sterke affiniteit met ondernemen en ze worden begeleid door academici die zelf ondernemer zijn of op zijn minst het ondernemerschap een warm hart toedragen.